Sprzedajemy 80% czasu, 20% przeznaczamy na prowadzenie szkoleń.


Działanie jest wszystkim.

Dobrze wiemy, że sama wiedza to nie wszystko. Kluczową kwestią przy osiąganiu rezultatów jest wyrobienie odpowiednich nawyków. Aby działać instynktownie, np. podczas sprzedaży przez telefon, kiedy nie ma czasu na zastanawianie się nad odpowiedzią, potrzebujemy mieć wykształcone odpowiednie nawyki.

Trenujemy zespoły handlowe oraz osoby indywidualne. Zaczynamy od sali szkoleniowej, gdzie pracujemy nad każdym z etapów sprzedaży, a później przenosimy to do działań "w boju", czyli na spotkania z klientami. Kliknij jeden z powyższych kursów, aby zapoznać się z ofertą indywidualną lub skontaktuj się z nami by omówić wdrożenie całego zespołu handlowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób działamy, zapraszamy na kawę lub do kontaktu telefonicznego.

 

 ABY ZOBACZYĆ PRÓBKĘ NASZEJ WIEDZY ODWIEDŹ BLOG ZAWODOWYCH SPRZEDAWCÓW

Sprzedaż powinna być przyjemna zarówno dla klienta jaki i dla handlowca :)

 

Arkusz doradczy – Zwiększanie skali Przedsiębiorstwa

otoczenie marketingowe

    1. Jakie działania są obecnie wykonywane

    2. Jakie działania są wykonywane cyklicznie – rutynowo

analiza kompetencji handlowca

Cele

cele rozmowy handlowej

    1. Z jaką INTENCJĄ handlowcy idą na spotkanie/ wykonują telefon?

    2. Jakie wskaźniki efektywności rozmowy handlowej i jak są mierzone? (rodzaj pytań/rapport/wbita/kontrakt)

    3. Czy wiem co zaproponować klientowi i dlaczego kupi?

efektywność

    1. Jak odbywa się prospecting, kwalifikacja klienta?

    2. Kto / co / komu i dlaczego raportuje?

    3. Jak są ustalane grupy docelowe?

    4. Jak wygląda system komunikacji i wymiany najlepszych praktyk handlowych?

    5. Kto/ jak/ dlaczego pomaga domykać tematy?

    6. Jakie są wskaźniki efektywności?

    7. Jakie są oczekiwane efekty, które ludzie mają osiągać i czy je znają?

    8. Co ludzie robią „po robocie”?

RAPPORT

    1. Jak wyglądają 3 główne wbity na otwarcie rozmowy aby „zadzierzgnąć relację”?

    2. Jak handlowiec reaguje na obiekcje?

    3. Jak klient reaguje na reakcję handlowca?

    4. Jak wygląda znajdowanie wspólnych punktów?

    5. Jak wygląda Twoje nastawienie- jak klient odczuwa INTENCJĘ?

    6. Jak wyglądają wspólne cele z klientami?

    7. Czy intencja jest ekologiczna?

    8. Jak wygląda wbita na zaufanie (PIWKO)?

Zwiększanie sprzedaży / kontrola efektów

    1. Gdzie trafiają LEADy

    2. Jak wygląda cykl życia klienta?

    3. Jak wygląda proces sprzedaży krok po kroku?

    4. Jak wygląda zarządzanie listą klientów?

    5. W jakich sytuacjach następuje kontakt z klientem i jak on wygląda?

    6. Jak wyglądają sposoby na utrzymanie relacji i generowanie poleceń?

    7. Jak wygląda kontrola procesu sprzedaży?

Określanie potrzeb

    1. Jak wyglądają pytania badające potrzeby potencjalnego klienta?

    2. Jak wygląda uzyskiwanie odpowiedzi przez handlowca?

    3. Jak wygląda praca ciszą?

    4. Kto mówi?

    5. Jak wygląda aktywne słuchanie S>S>R>R?

    6. Jak wygląda zadawanie właściwych pytań?

Budowanie wartości

    1. Jak wygląda praca z językiem korzyści? (przykład kompetencji, język korzyści 4 poziomy)

     1. Mówimy o korzyściach

     2. Mówimy o korzyściach, o których klient chce usłyszeć

     3. Zadajemy takie pytania, aby to klient mówił o korzyściach

     4. Poziom c+b+ wywieranie wpływu+ wbita +PIWKO + inne figury retoryczne (…)

    2. Bóle / problemy klientów

    3. Jak jest dobierana grupa docelowa pod bóle?

    4. Perswazja na stadionie

    5. Wbita networkingowa, na polecanie naszej firmy

    6. Wbita na zaufanie

    7. Wbita na obawy klientów

    8. Wbita na kryteria decyzyjne

Praca z obiekcjami

    1. Weryfikacja grup docelowych

    2. Praca z obiekcjami klientów

    3. Ustalanie kryteriów decyzyjnych

    4. Powtarzalność obiekcji

    5. Wyłączanie obiekcji zanim się pojawią

    6. Uszczegóławianie kryteriów decyzyjnych

domknięcie transakcji

    1. Praca pomiedzy etapami rozmowy

    2. Praca z algorytmem, czy w ogóle jest standard rozmowy?

    3. Cele rozmowy

    4. Pytania badające gotowość do zakupu

    5. Świadomość dziur w lejku sprzedażowym – gdzie klient rezygnuje i czy wiemy co z tym zrobić?

    6. Pytania i zwroty kontraktujące zakup

    7. Reguły wywierania wpływu społecznego

    8. Właściwe pytania na domknięcie

    9. Kontraktowanie kolejnego kroku

    10. Świadomość procesu kupowania

algorytmy sprzedaży – wprowadzenie do firmy – konsultacje - szkolenia

Najbliższe wydarzenia:

 

 

 

pytanie

 

POLIGON | KLUB ZS | NARZEDZIOWNIK | SELL-JITSU | PŁYTA ZS | SPRZEDAŻOWE ABCSALES CAMP

do góry